Sklep SAWAX

Regulamin sklepu internetowego sklep.sawax.pl§1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego, który służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Sprzedającym jest firma SAWAX, NIP 9462300362,  z siedzibą w Białopolu ul. Kościelna 6, 22-135 Białopole.

 3. Kupującym w sklepie internetowym sklep.sawax.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

 4. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. 

 6. POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 7. Wykorzystywane pliki cookies nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób korzystających z serwisu. Jedynym ich zastosowaniem jest identyfikacja sesji umożliwiająca korzystanie z koszyka zamówień i realizacji zamówienia. 

 8. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie pliku cookies w Twoim komputerze.§2. Przedmiot transakcji 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu sklep.sawax.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako Dostępny.

 2. SAWAX dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach sklepu oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 3. SAWAX ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

 4. Nalot na świecach nie stanowi ich wady. (Aby go usunąć należy ogrzać świece ciepłym  powietrzem lub wodą.)§3. Cena 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.§4. Zamówienia 1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.sklep.sawax.pl (sklep internetowy), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sawax("at")sawax.pl oraz telefonicznie tel. 501 618 209

  1. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu.

 2.   Minimum logistyczne -wartość towaru powyżej 40 zł.

 3.  

 4. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  1.   Do momentu zapłaty towar pozostaje własnością sprzedającego.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.sklep.sawax.pl/authentication.php i podanie wymaganych danych.

 6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza . W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w sklep.sawax.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje

  1. w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru

  2. w przypadku płatności przelewem – numer konta

 8. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

 9. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od SAWAX jego realizacji.

 10. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia. Zmian można dokonać za pomocą formularza znajdującego się w zakładce "historia zamówienia" - szczegóły zamówienia.§5. Formy płatności 1. Wpłata na konto SAWAX przed wysyłką.

  W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków on-line- przelew internetowy, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta SAWAX, tytuł przelewu oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar.

  Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska lub nazwę firmy oraz numeru zamówienia

 2.  

   

§6. Dostawa i transportWysyłka zamówień odbywa się dwa razy w tygodniu:

 

 poniedziałek -zamówień złożonych od środy po godz 18:00  do niedzieli
do godz 13:00
(przewidziana dostawa wtorek)

 

czwartek - zamówień złożonych od niedzieli po godz. 13:00 do środy
do godz. 18:00
(przewidziana dostawa w piątek) 

 

Przy płatności wpłata/przelew wysyłka następuje po uznaniu środków na koncie.

 1. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:

  1. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.

  2. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy  – czas wysyłki ulega wydłużeniu do terminu kolejnej wysyłki.

  3.  

 2. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie i widoczne są dla Państwa w zakładce "koszyk" (cena transportu widoczna przy produkcie dotyczy płatności przelewem). Dodatkowo po przejściu w zakładkę "Realizuj zamówienie" wyświetlają się ostateczne koszty transportu. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto.

 3. Cena za transport naliczana jest ryczałtowo i w całości pokrywana jest przez kupującego.

 4. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Kurier DPD- termin doręczenia 1-2 dni. Zazwyczaj dostawa jest nastepnego dnia po dniu wysyłki.

 5.  

 6. SAWAX nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firmy kurierskiej.

 7. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sklep.sawax.pl. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).

 8. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do SAWAX. Brak tego protokołu uniemożliwia wymianę towaru na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

   

§7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych 1. W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do sklep.sawax.pl. Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce.

 3. Kupujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z sklep.sawax.pl pod nr telefonu podanym na stronie internetowej www.sklep.sawax.pl, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.

 5. Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja zostaje uznana, sklep.sawax.pl zwraca koszty przesyłki towaru.§8. Zwroty 1. Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nieuszkodzony, nie nosi śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.

 3. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu na adres SAWAX ul. Kościelna 6, 22-135 Białopole.  Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione sklep.sawax.pl . gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.


 6. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sprzedawcy na koszt odbiorcy.

 7. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane w zakładce "o nas" lub kontakt mailowy na adres: sawax@sawax.pl§9. Ochrona danych osobowych 1. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego, ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz celach marketingowych jeżeli kupujący wyrazi na to jednoznaczną zgodę wypełniając formularz rejestracyjny.

 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SAWAX danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.§10. Postanowienia końcowe 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym sklep.sawax.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 2. SAWAX nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego www.sklep.sawax.pl zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych.

 3. Właściciel sklepu SAWAX zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie sklepu sklep.sawax.pl. Klient zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji postanowień w/w regulaminu.

 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie sklepu.


HomeHome

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów

Promocje

Aktualnie brak promocjiCopyright © 2009 Sklep SAWAX - All rights reserved